Стартира обществена поръчка за проекти за ремонта на 38 километра третокласни пътища в област Стара Загора

Областно пътно управление – Стара Загора обяви обществена поръчка за изработване на технически проекти за основен ремонт на близо 38 км третокласни пътища в областта. Прогнозната стойност 756 000 лв. без ДДС. Кандидатите могат да подават офертите си до 18 октомври 2022 г. Обществената поръчка е в три обособени позиции.

Първата обособена позиция е за проектирането на основен ремонт на 15 км от третокласния път III-503 Средец – Опан – Симеоновград /от км 0 до км 15/. Трасето е основна пътна връзка на населените места от община Симеоновград с област Стара Загора. Отсечката, която ще се ремонтира, започва при кръстовището с път I-5 Стара Загора – Димитровград, преминава през с. Средец, с. Опан и с. Бяло Поле и завършва при 15-ти км преди разклона за с. Столетово.

Във втората обособена позиция е изработването на технически проект за основен ремонт на 4,5 км от път III-559 Полски градец– Светлина – Тополовград - Устрем. Участъкът, който се планира да се ремонтира, започва от  кръстовището с път II-55 Велико Търново – Свиленград и завършва при границата с област Хасково. Индикативната стойност на поръчката е 90 000 лв. без ДДС.

Третата обособена позиция е за проектирането на основен ремонт на 18,3 км от третокласния път III-5031 Опан – Венец – Разделна – Гълъбово /от км 0 до км 18+300/. Трасето е основна пътна връзка за населените места в община Гълъбово и алтернатива на третокласния път между Опан и Симеоновград. Участъкът, предвиден за ремонт, започва от с. Опан, преминава през с. Венец и с. Разделна и завършва в гр. Гълъбово. Прогнозната стойност на поръчката е 366 000 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение за всяка от трите обособени позиции е 60 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. След това ще се обявят тръжни процедури по ЗОП за избор на изпълнители на необходимите ремонтни дейности.

Целта на обществената поръчка е да се осигури проектна готовност за цялостна рехабилитация на пътните участъци и реконструкция на пътното платно. Предвидени са локални ремонти, подмяна на асфалтова настилка, подобряване на отводняването на пътното платно чрез възстановяване на банкетите, канавките и водостоците. Планирано е проектирането на основен ремонт и на прилежащите съоръжения /мостове/ и др.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top