Споразумение за сътрудничество подписаха Международния младежки център в Стара Загора и Национален младежки форум

Управителят на Международния младежки център в Стара Загора д-р Весела Марева подписа споразумение за партньорство с най – голямата, национално представена младежка организация в България – Национален младежки форум. Двете структури се споразумяха да осъществяват сътрудничество в областта на младежката политика на местно ниво в синхрон с принципите и механизмите описани в Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите. Страните се договориха да насърчават активното участие на младите хора в националния и местния обществен живот.

В рамките на сътрудничество между Международния младежки център и Национален младежки форум се предвижда осъществяване на съвместни дейности за неформалното учене, младежкото участие, младежките права и младежката работа, както и такива, насочени към развиването на потенциала на младежта на национално ниво.

Споразумението за сътрудничество се реализира и като отговор на препоръките на Съвета на Европа за формиране на устойчиви младежки политики на местно и регионално ниво.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top