24 септември 2023

Община Стара Загора кани на среща за Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени

Среща за обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се проведе на 14 юли, от 11:00 часа в Зала 2 на Общинска администрация Стара Загора.

Целта на срещата е да бъде представена и обсъдена с експертната общност на града идеята за инвестиционна мярка „Зелени решения за междублоково пространство в кв. Железник за преодоляване на „Градския топлинен остров“, която предстои да бъде реализирана.

По време на събитието ще се обсъдят конкретните идеи и ще се съберат експертни мнения за детайлите на нейната реализация и възможности за прилагането й и на други места. Ще бъде представен начина, по който се стига до тази идея, анализа за нейната осъществимост и адекватност, както и конкретните инвестиционни дейности.

Община Стара Загора е една от осемте български общини партньори на Националния доверителен екофонд и Националната асоциация на местните и регионални власти на Норвегия в проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Фокусът на проекта е адаптация към климатичните промени в градска среда и е в изпълнение на Националната стратегия за адаптация към климатичните промени. В нея за тези осем града на базата на научна информация и анализи са идентифицирани като основни заплахи ефектът на градския топлинен остров, улични наводнения в резултат на обилни валежи, последвани от недостиг на вода поради суша, както и градски свлачища, които се активират в резултат на обилни валежи.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top