Започва проверка за дейността на домовете за възрастни хора на територията на област Стара Загора

Районна прокуратура-Стара Загора се самосезира по медийни публикации за трагични случаи в домове за възрастни хора на територията на страната. По реда на надзора за законност и защита на обществения интерес наблюдаващите прокурори са разпоредили извършването на проверка от органите на МВР.

Указано е да се изискат копия от регистъра към съответната община,  касаещ домове, хосписи и центрове  за възрастни хора на територията на област Стара Загора. Да  се изиска и  официална информация от Агенцията за качество на социалните услуги към Министерство на труда и социалната политика относно състоянието и дейността на наличните домове  от посочената категория.

При проверката следва да се включат и представители на Регионална дирекция Социално подпомагане“ - Стара Загора, които да проследят отговарят ли регистрираните домове, включително и частните,  на разпоредбите на Закона за социалните услуги и на свързаните подзаконови нормативни актове /правилници и наредби/ и да предприемат действия,  съобразно своите правомощия и компетентност. Да се приложат копия на съставените актове за установени административни нарушения.

Проверката се извършва в двумесечен срок.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top