Днес гласуват Бюджет 2022 на община Стара Загора

53 предложения съдържа Дневният ред на Общинския съвет в Стара Загора за редовното априлско заседание днес от 9:00 часа в зала „П.Р.Славейков“. В първа точка от дневния ред старейшините ще обсъдят и гласуват Бюджет 2022 на местната администрация. По време на тридесет и седмото заседание ще бъде обсъдена  бюджетната прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2023 - 2025 година. На първо четене ще бъде гласуван Етичен кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора.

Обсъдено ще бъде приемането на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Стара Загора за 2022 година, както и възлагането на обществен превоз на пътници по нови автобусни линии от областната транспортна схема, квота на Община Стара Загора.Съветниците ще гласуват и освобождаването на управителя на „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД и избиране временно изпълняващ длъжността управител.

В четвъртък ще бъде гласувано даване съгласие Община Стара Загора да стане член на Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) в обществена полза с наименование Местна инициативна група (МИГ) – Чирпан. В него ще бъдат включени селата Яворово, Ракитница, Богомилово, Кирилово, Елхово и Сладък кладенец. „По този начин тези населени места ще имат възможността да кандидатстват за финансиране на проекти“, обясни Динева.

Старейшините ще разискват и възможността за предоставяне за безвъзмездно ползване на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи в гр. Стара Загора на СНЦ „СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ФУТБОЛА – БЕРОЕ“.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top