На 20 април гласуват Бюджет 2022 г. на Община Стара Загора

53 предложения съдържа Дневният ред на Общинския съвет в Стара Загора за редовното априлско заседание, което ще се проведе на 20 април от 9:00 часа в зала „П.Р.Славейков“. В първа точка от дневния ред старейшините ще обсъдят и гласуват Бюджет 2022 на местната администрация. Това стана ясно днес от думите на председателя на местния парламент Мария Динева. В традиционната ѝ среща със старозагорските медии преди сесия на Общинския съвет взе участие и Николай Николов, председател на ПК по финанси и бюджет на ОбС. „Бюджет на възможностите на община Стара Загора, защото в днешните времена, когато инфлацията е двуцифрена, разходите за ток и газ, както и за хранителни продукти, се отразяват върху стойността му. С Бюджет 2022 Община Стара Загора ще запази темповете си на развитие. Стойността му е над 205 млн.лева и имаме увеличение с около14 %. Има увеличение в сферата на образованието с 15 на сто. Предвидени са разходите за увеличението на минималната работна заплата“, каза Николов. Той прогнозира, че ще се наложи актуализация на Бюджета след  няколко месеца.

По време на тридесет и седмото заседание ще бъде обсъдена  бюджетната прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2023 - 2025 година. На първо четене ще бъде гласуван Етичен кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора.

Обсъдено ще бъде приемането на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Стара Загора за 2022 година, както и възлагането на обществен превоз на пътници по нови автобусни линии от областната транспортна схема, квота на Община Стара Загора.Съветниците ще гласуват и освобождаването на управителя на „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД и избиране временно изпълняващ длъжността управител.

В четвъртък ще бъде гласувано даване съгласие Община Стара Загора да стане член на Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) в обществена полза с наименование Местна инициативна група (МИГ) – Чирпан. В него ще бъдат включени селата Яворово, Ракитница, Богомилово, Кирилово, Елхово и Сладък кладенец. „По този начин тези населени места ще имат възможността да кандидатстват за финансиране на проекти“, обясни Динева.

Старейшините ще разискват и възможността за предоставяне за безвъзмездно ползване на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи в гр. Стара Загора на СНЦ „СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ФУТБОЛА – БЕРОЕ“.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top