Меморандум за сътрудничество подписаха Районен съд - Стара Загора и Тракийски университет - Стара Загора

В ректората на Тракийски университет бе подписан меморандум за сътрудничество между Районен съд - Стара Загора и Тракийски университет - Стара Загора. Председателят на съда - съдия Милена Колева и ректорът на ТрУ - доцент д-р Добри Ярков, предвид важността и мястото на двете институции, се споразумяха за широк кръг от общи инициативи, насочени към младите хора и студентите. Желанието и на двете страни е да работят за подобряване на правната култура на младежите и усъвършенстване на допълнителни граждански умения и знания, които биха им помогнали по-уверено да се превърнат в пълноценни членове на обществото. Част от целите на сключения меморандум е запознаването на бъдещите професионалисти с работата на съдебната институция и изграждането на доверие към съдебната система.

Официалното подписване на документа премина в разговор относно перспективите пред сътрудничеството на двете институции, като в хода на разговорите кристализираха и идеи за конкретни общи събития, които ще бъдат обявени в най- близко време.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top