29 септември 2023

Близо 80 процента от домакинствата в Старозагорско са имали достъп до интернет през 2021

През периода април - юни 2022 г. Националният статистически институт (НСИ) стартира провеждането на анкетно изследване „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2022 година“. Изследването се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз по обща методология, която отразява разпространението и използването на ИКТ в Република България и осигурява международна съпоставимост на резултатите.

Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно правителство, електронна търговия и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата.

Aнкетьори от отдел „Статистически изследвания - Стара Загора“ ще посетят избрани на случаен принцип домакинства за провеждане на персонални интервюта, легитимирайки се със служебна карта издадена от Териториално статистическо бюро - Югоизток.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Стара Загора може да се получи на телефон 042/619 434 в Териториално статистическо бюро - Югоизток, отдел „Статистически изследвания - Стара Загора“.

В област Стара Загора ще бъдат анкетирани 204 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. В област Стара Загора изследването ще се проведе в градовете: Гълъбово, Казанлък, Крън, Раднево, Стара Загора и Чирпан, както и в селата: Александрово, Бузовград, Горно Черковище, Зетьово, Манолово, Оряховица, Паничерево, Сърнево, Тулово и Хрищени.

По данни на същото проучване, проведено в област Стара Загора за 2021 г. 78.8% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, а 63.0% от лицата на възраст 16 - 74 навършени години използват регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично). Мъжете в областта са по-активни от жените, като 66.9% от тях използват редовно интернет, при 58.8% за жените.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top