Временна организация на движението за провеждане на Маратон “Стара Загора 2022“

Община Стара Загора въвежда временна организация на движението във връзка с провеждане на Маратон „Стара Загора 2022“, за осигуряване на безопасност и спазване на реда за организиране и провеждането му на 03.04.2022 г.

Маратонът да започне на в 09:00 часа, от бул. „Цар Симеон Велики“ № 107 (срещу сградата на Oбщина Стара Загора), където ще бъде изграден Техническият информационен център за получаване на стартови пакети. Трасето ще продължи по бул. „Цар Симеон Велики“ на изток, след бул. „Свети Патриарх Евтимий”, след това по северната лента на бул. „Цар Симеон Велики“, по надлез „Наталия“ и по северната лента на бул. „Никола Петков“. Маршрутът продължава до магазин „Метро“, като се използва северната лента на път ІІ-66.


За времето от 08:00 часа до 15:00 часа на 03.04.2022г. на територията на Стара Загора, да се спре движението на личен транспорт, както следва:

1.  Бул. „Руски", в отсечката от ул. „Св. Княз Борис" до бул. „Цар Симеон Велики".

2. Бул. „Свети Патриарх Евтимий", от ул. „Св. Княз Борис“ до ул. „Генерал Гурко",

без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко“ и ул. „Св. Княз Борис“

3. Ул. „Цар Иван Шишман", в отсечката от ул. „Генерал Гурко" до ул. „Св. Княз Борис", без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко" и  ул. „Св. Княз Борис";

4. Северното платно на бул. ,,Цар Симеон Велики" в отсечката от бул. ,,Свети Патриарх Евтимий" по бул. „Никола Петков" до надлез „Надежда“.

5. Северната лента на надлез „Надежда“ по северното платно на бул. „Никола Петков“ по път II-66;

6. Ул. „Любен Каравелов", в отсечката от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Св. Княз Борис", без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко" и ул. „Св. Княз Борис";

7. Ул. „Стефан Караджа” в отсечката от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Св. Княз Борис“, без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко“ и  ул. „Св. Княз Борис“;

8. Ул. „Ангел Кънчев“, в отсечката от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Св. Княз Борис“ без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко“ и  ул. „Св. Княз Борис“;

9. Ул. „Подполковник Калитин“, в отсечката от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Св. Княз Борис“ без да се ограничава движението по ул. „Генерал Гурко“ и  ул. „Св. Княз Борис“;

10. Ул. „Стефан Сливков“ в отсечката от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Св. Княз Борис“ без да се ограничава движението по ул. „Св. Княз Борис“;

11. Ул. „Родопи“, в отсечката от бул. „Цар Симеон Велики“ до бул. „Никола Петков“.

Алтернативният обходен маршрут за личен транспорт е както следва:
1. За движещите се в посока изток – запад: по път II-66, по път № SZR1184 за с. Колена, от разклона за с. Хрищени, по път SZR1187 и по път I-5.
2. За движещите се в посока запад – изток: по бул. „Патриарх Евтимий“, по път I-5, по път SZR1187, от разклона за с. Хрищени по път № SZR1184 за с. Колена и по път II-66.

Алтернативният обходен маршрут за личен транспорт е както следва:

1.     За движещите се в посока изток - запад: по път II-66, по път IV-66028 за с. Колена, от разклона за с. Хрищени по път IV-66032 и по път I-5.

2.     За движещите се в посока запад – изток: по бул. „Патриарх Евтимий“, по път I-5 по път IV-66032, от разклона за с. Хрищени по път IV-66028 за с. Колена  и по път II-66.

Обходният маршрут за обществен транспорт е както следва:

1.     По бул. „Славянски“ и бул. „Никола Петков“, движението за превозните средства на масовия градски транспорт, ще се осъществява двупосочно в южното пътно платно, което се състои от две активни ленти за движение, като в южната активна лента, ще се движат автобусите в посока запад – изток, а в северната активна лента ще се движат автобусите в посока изток – запад.

2.        За движещите се в посока запад – изток: ул. „Генерал Гурко“ – ул. „Ангел Кънчев“ – южното платно – южна активна лента за движение на бул. „Славянски“ – южното пътно платно – южна активна лента за движение бул. „Никола Петков“.

3.     За движещите се в посока изток – запад: южното пътно платно – северна активна лента за движение на бул. „Славянски“ – ул. „Ангел Кънчев“ – ул. „Генерал Гурко“.

4.     Автобусни линии № 8 и № 21  ще се обслужват по маршрут: ул. „Генерал Гурко“ – ул. „Ангел Кънчев“ - бул. „Славянски“ – бул. „Крайречен“ – преходна дъга от бул. „Славянски“, ул. „Хан Тервел“ – ул. „Христина Морфова“ /обръщало/.

5.     Автобусни линии № 17 и № 34 ще се обслужват по маршрут: ул. „Генерал Гурко“ – ул. „Ангел Кънчев“ – южното пътно платно – южна активна лента за движение на бул. „Славянски“ - южното пътно платно – южна активна лента за движение на бул. „Никола Петков“ – Пътен възел за гр. Казанлък на път I-5 – Хрищенско шосе.

Обществения транспорт по направлението с. Хрищени, с. Колена и с. Люляк за посочения период от време, няма да обслужва спирки: „Наталия“, „Самарско Знаме“ и „Детска ясла № 3 – Маргаритка“.

При изпълнението на линии от масовия градски транспорт, за посочените часове, отпадат спирки „Климент Охридски“ и „Чайка“.

Обособява се временни спирки на ул. „Генерал Гурко“ пред СУ „Иван Вазов“ и на ул. „Ангел Кънчев“, южно от кръстовището с ул. „Христо Ботев“.

Целият поток на транспортни средства за гр. Стара Загора от гр. Нова Загора, ще се отбиват от път II-66 и ще минава през обходен маршрут с. Колена, път IV-66028 и с. Хрищени път IV-66032, като след това движението ще се извършва по път I-5. Движението от гр. Хасково за гр. Казанлък и обратно ще минава през обхода на Стара Загора път I-5.

Водачите на МПС, да шофират с повишено внимание в указания участък, спазват стриктно вертикалната маркировка и да не нарушават временната организация на движението.

Движението на МПС, да се нормализира незабавно след приключване на мероприятието, по преценка на служителите, пряко ангажирани с охраната на събитието.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top