138.7 хиляди души са заетите между 15 и 64 години в област Стара Загора през изминалата година

138.7 хиляди души са заетите между 15 и 64 години в област Стара Загора през изминалата година

 През 2021 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Стара Загора са 143.2 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) е 74.5%.

Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Стара Загора през 2021 г. са 138.7 хил. души. Коефициентът на заетост (15 - 64 навършени години) е 72.2%.

Броят на заетите лица с висше образование е 32.9 хил., със средно - 88.9 хил. и с основно и по-ниско образование - 16.9 хиляди. Коефициентът на заетост при лицата с висше образование е 89.6%, за лицата със средно образование - 78.7% и за лицата с основно и по-ниско образование - 39.8%.

Броят на безработните лица на възраст от 15 до 64 навършени години е 4.5 хил. души. Коефициентът на безработица (15 - 64 навършени години) е 3.1%.

През 2021 г. икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Стара Загора са 146.9 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 и повече навършени години) е 55.9%.

Заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Стара Загора през 2021 г. са 142.2 хил. души. Коефициентът на заетост (15 и повече навършени години) е 54.2%.

Безработните лица в област Стара Загора през 2021 г. са 4.7 хиляди. Коефициентът на безработица е 3.2%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top