Регионален исторически музей Стара Загора със специална програма за 70-годишнина от рождението на акад.Васил Николов

На 24 март Регионален исторически музей-Стара Загора ще чества 70-годишнината от рождението на академик Васил Николов. От 11:00 ч. ще започне среща-разговор на акад. Васил Николов с ученици от старозагорските училища, на която ще се обсъдят темите : „Защо трябва да завършим висше образование?“, „Кариерата на учения“, „Каква е професията на археолога?“, „С какво се занимава науката праистория?“.

От 13:30 ч. ще има пресконференция с журналисти от Стара Загора и с представители на ученическите клубове по журналистика от старозагорски училища, участници в проекта „Младите в атака“. На нея ще бъдат представени изданията на акад. Николов: „Антропоморфни керамични съдове от къснонеолитния обреден комплекс Капитан Андреево“, „Специализирано производство на сол в Провадия-Солницата през VI-V хил. пр. Хр. и обществено-икономическото му въздействие“ и „Слатина – раннонеолитното село в Софийското поле в края на  VII – първата половина на VI хил. пр. Хр.“.

От 17:30 ч. , отново в зала №33 на музея, ще се състои среща-разговор на акад. Васил Николов със старозагорската общественост и музейни специалисти. Ще бъде представена презентация на последните проучвания от Провадия-Солницата и най-новите му научни разработки.

Васил Николов е български археолог-праисторик, академик на Българската академия на науките. Научните му приноси са в различни аспекти на изследването на късната праистория: произход на неолитната култура на Източните и Централните Балкани, неолитната керамика, праисторическата архитектура, специализираните производства през халколита, комплексното общество през халколита, религиозно-митологичната система на древните земеделци, праисторическите ямни светилища, първите каменни праисторически крепости в Европа и т.н. Утвърждава тезата, че първата европейска цивилизация се заражда и развива именно на Балканите, включително и в днешните български земи и потвърждава, че сред тях е и Стара Загора с уникалния обект „Неолитни жилища“, също свързан с първата европейска цивилизация. През последните десетилетия е един от най-активните популяризатори на достиженията на българската праистория. Автор или съавтор е на около 350 научни публикации в български и чужди издания, сред които и дузина монографии, посочват от пресцентъра на музея.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top