Кабинет по природни науки откриха в Стара Загора

Кабинет за развитие интересите на децата в природните науки откриха към Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) в Стара Загора. Залата се намира на ул. „Александър Батенберг“ 19 и е отворено за всички, които обичат да гледат звездите или да експериментират в природните науки.

„Спечелихме два проекта по Националната програма „Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в институции в системата на предучилищното и училищното възпитание“ 2021“, сподели Искра Иванова, директор на ЦПЛР. По думите и единият проект е за създаване на Кабинет по природни науки, а другият е свързан с кариерното развитие та учениците-„Моето бъдеще- образоване и мечти“. „За нас беше важно да стигнем до най-малките и да събудим интерес у децата към природните науки“, допълни Иванова.

„Откриването на този кабинет е събитие за града, защото всички сме потърпевши от липсата на кадри, особено в областта на природните науки. Похвална е инициативата на ЦПЛР. Пожелавам на децата да придобият умения и едни ден да станат най-добрите учени в областта на астрономията, физиката и другите природни науки, а на преподавателите да продължат с тази отдаденост към обучението на децата“, каза Иванка Сотирава, зам.-кмет образование, здравеопазване и социални дейности в Община Стара Загора.

Пенка Ганчева, ръководител на Клуб „Забавна астрономия“, сподели, че се работи дори с деца на 6-годишна възраст. Вече имат сътрудничество с Детска градина №8 „Българче“. По време на заниманията младите любители на звездното небе и космическите полети имат възможност да се потопим във вълшебния свят на звездите, планетите и далечните Галактики.

Проследяват движенията на Земята и смяната на сезоните, наблюдават фазите на Луната, планетите от семейството на Слънцето, рисуваме и създават модели. Според Антония Петрова, ръководител на Клуб „Млад експериментатор“ , децата съчетават теоретичните знания с практически умения най-вече в областите физика, химия, електротехника. Те ще могат да видят и участват в различни опити.

Освен досегашните участници, в клубовете могат да се запишат и деца, които тепърва искат да развиват знанията и уменията си в природните науки.В Кариерния център пък се работи с ученици от 1 до 12.клас. „Целта ни е да помогнем на учениците да изберат бъдещата си професия“, обясни Лорета Кравченко. Трябва да бъдат обхванати 2405 ученици и 84 педагогически специалисти от 21 учирища.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top