Област Стара Загора е на пето място по брой заети лица

През четвъртото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Стара Загора е 144.4 хил., от които 76.3 хил. са мъже и 68.0 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 55.1% (при 52.6% за страната). Коефициентът на заетост при мъжете е 61.2%, а при жените - 49.5%.

По брой на заетите лица област Стара Загора е на пето място в страната, след област Бургас (177.7 хил.) и преди област Благоевград (133.2 хил.), а по коефициент на заетост - на 4-то място, след област София (57.0%) и преди област Пловдив (53.4%).

През четвъртото тримесечие на 2021 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 140.4 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 73.4% (76.7% за мъжете и 70.0% за жените).

По брой на заетите лица област Стара Загора е на пето място в страната, след област Бургас (171.7 хил.) и преди област Благоевград (130.3 хил.), а по коефициент на заетост - на трето място, след област София (столица) (75.9%) и преди област Варна (72.9%).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top