454.2 млн.лева са приходите от дейността на строителните предприятия в област Стара Загора

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2020 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Стара Загора са 454.2 млн. лв., или със 7.9% повече спрямо 2019 година.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 382.3 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 6.6%, а при нежилищните сгради намаление с 4.4%
спрямо предходната година.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 71.9 млн. лв, като спрямо 2019 г. намаляват с 1.2%. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на жилищни сгради е 16.3%, а на нежилищни сгради - 83.7%.

През 2020 г. приходите от сградно строителство в областта са 255.2 млн. лв., или с 0.2% по-малко спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 40.9%, а от строителство на нежилищни сгради - 59.1% от общите приходи от сградно строителство.

В област Стара Загора приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции нарастват с 20.3% спрямо 2019 г. до 199.0 млн. лева. Относителният дял на
гражданското строителство е 43.8% от общите приходи на строителните предприятия.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top