Нов заместник-окръжен прокурор встъпи в длъжност в Окръжна прокуратура Стара Загора

Прокурор Гриша Мавров встъпи в длъжност като заместник- административен ръководител на Окръжна прокуратура-Стара Загора. Той е назначен на длъжността с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 21 декември 2021 г.

Гриша Мавров е завършил „Право“ в Софийския университет. Има 20 години стаж, който е само в системата на прокуратурата. Работил е като магистрат в Районна прокуратура-Ямбол, а след това и в Районна прокуратура-Стара Загора, като от 2015 г. до 2020 г. е бил неин административен ръководител. През месец май 2021 г. е командирован в Окръжна прокуратура-Стара Загора.

Окръжният прокурор Дичо Атанасов му пожела успешна и ползотворна работа. Гриша Мавров подписа акта за встъпване в длъжност в присъствието на колеги и съдебни служители.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top