Област Стара Загора е на пето място в страната по брой заети лица

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Стара Загора е 139.0 хил., от които 73.5 хил. са мъже и 65.5 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 53.0% (при 53.4% за страната). Коефициентът на заетост при мъжете е 58.9%, а при жените - 47.6%.

По брой на заетите лица област Стара Загора е на пето място в страната, след област Бургас (188.6 хил.) и преди област Благоевград (137.3 хил.), а по коефициент на заетост - на 10-то място, след област Пловдив (53.1%) и преди област Кърджали (52.4%).

През третото тримесечие на 2021 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 135.7 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.7% (73.5% за мъжете и 67.9% за жените).

По брой на заетите лица област Стара Загора е на пето място в страната, след област Бургас (181.5 хил.) и преди област Благоевград (134.5хил.), а по коефициент на заетост - на 9-то място, след област Ловеч (72.4%) и преди област Бургас (69.2%).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top