В Стара Загора стартира кампания „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“

Стартира кампания „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“. Тя е част от традиционната акция „Зима“, която се провежда на територията на цялата страна от 01 до 30 ноември 2021 г. През следващите 10 дни насочеността е към превенция над поведението на пешеходците, пътниците и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците.

Контролът на пътна полиция ще бъде насочена към:

- спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение;

- специално внимание ще се обръща на пешеходците, в тъмната част на денонощието /при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци/, движещи се неправилно особено извън населени места;

- по отношение гарантиране безопасността на пешеходците в т.ч. на организираните групи /деца, възрастни, хора със специални потребности/. Организирана група с деца на възраст до 10 години може да се движи само по тротоара или банкета, като първото и последното дете носят светлоотразителна жителка, и задължително се води най-малко от две лица на възраст над 18 години. При пресичане на платното за движение, водачът на групата е длъжен своевременно да подаде сигнал с палка „Стоп!Деца“, с червен флаг или с ръка, за да спре движението на пътните превозни средства. За осигуряване безопасното пресичане на платното за движение от деца всяко лице на възраст над 18 години може да подаде сигнал с палка „Стоп!Деца“, с червен флаг или с ръка;

-пътници, пътуващи в нарушение на ЗДвП,както и към такива, които с поведението си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия. При констатиране на неизползване на обезопасителни колани /системи/каски от пътници отношение ще се взема спрямо тях /Само когато са навършили 16 години/ и във всички случаи спрямо водачите в съответствие със законовите разпоредби;

-недопускане отнемането на предимството на пешеходците от страна на водачите на ППС.

Припомняме, че при установяване, по време на акцията, на нарушения на ЗДвП и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще се взема отношение.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top