Обсъждат обособяване на зони с допустима скорост 30 км/час в Стара Загора

Проведе първо заседание на новосформираната със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров работна група, целяща набелязване на мерки и предприемане на действия за намаляване на пътния травматизъм  в натоварени пътни участъци на територията на Община Стара Загора.

Участници в нея бяха зам.-кметът на Община Стара Загора и председател на работната група Йордан Николов, секретарят на местната администрация Делян Иванов, началникът на „Охранителна полиция“ при ОДМВР Стара Загора Илиян Илиев, началникът на сектор „Пътна полиция“ Бончо Славов, зам.-председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Анжелина Тотева, Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики, специалисти от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и Европейския център за транспортни и политики и представители на общинска администрация.

Бяха набелязани конкретни задачи, които да  повишат безопасността на всички участници в движението и на най-уязвимите групи-деца, пешеходци и велосипедисти.

Определените участъци с концентрация на пътно-транспортни произшествия от ОДМВР- Стара Загора и местата, за които са постъпили сигнали за нарушаване на правилата за движение по пътищата на Горещия телефон на Общината, ще бъдат представени на Европейския център за транспортни политики за обследване и за извършване на целенасочени инспекции по пътна безопасност. Te ще изготвят оценка на участъците с повишен риск от настъпване на пътен травматизъм, съобразно характеристиките им, които представляват опасност от настъпване на ПТП, както и ще предложат решения за подобряване условията за безопасно движение по пътищата на територията на град Стара Загора и осъществяване на превенция срещу случаи на пътен травматизъм.  От Европейския център ще направят анализ на  определените участъци със завишена пътно-транспортна аварийност, които са причини за настъпване на пътен травматизъм на територията на града и ще представят подробен доклад.

На база днешната инспекция експертите от Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата” ще предоставят доклад с конкретни препоръки за повишаване не безопасността на територията на общината. Обсъдени бяха и вариантите за изграждане на средства за ограничаване на скоростта, съобразно изискванията на нормативната уредба. Експертите изразиха мнение, че избора на средства за ограничаване на скоростта трябва да се прави след подробен анализ на пътната обстановка и на тяхната необходимост, а не на всички места, където инфраструктурата позволява.

Предложено беше с цел повишаване на пътната безопасност и качеството на живот да се обсъдят участъците, където да бъдат обособени зони с ограничение на скоростта до 30 км/час или т.нар.„Зона 30“. Това е инструмент за управление и успокояване на трафика, намаляване на инцидентите и тежестта на последствията от тях.

По време на заседанието експертите заявиха мнението си, че мигащият зелен сигнал на светофарните уредби е необходимо да бъде премахнат, тъй като, по думите им, ефектът върху водачите на моторни превозни средства е отрицателен.

Община Стара Загора ще предприеме целенасочени действия за осветеност на пешеходните пътеки. От звено „Градска мобилност“ ще засилят наблюдението си върху камерите. Видеозаписите на всички водачи, които не спазват правилата за движение, ще бъдат предоставяни на компетентните органи за предприемане на действия по установяването и санкционирането им.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top