Над 100 точки влизат в дневния ред на септемврийското заседание на Общински съвет Стара Загора

Над 100 предложения съдържа дневният ред септемврийското заседание на Общински съвет Стара Загора, което ще се проведе на 30 септември от 9,00 часа в зала „П.Р.Славейков“, обясни на традиционната пресконференция председателят на местния парламент Мария Динева. Тя уточни, че голяма част от внесените предложения касаят прекратяване на съсобственост и разрешение за изработване на Подробни устройствени планове.

Съветниците ще гласуват три предложения присъждане на званието „Почетен гражданин на Стара Загора“ за 2021. Номинациите са за Десислава Стефанова, Силвия Томова и проф. д-р Иван Божков. По време на заседанието ще бъде избран обществен посредник на територията на Община Стара Загора. Временната комисия предлага на Общински съвет Стара Загора, всеки един от тримата кандидати- Анелия Димова, Надежда Чакърова и Диана Искрева – Идиго, да бъде изслушан на редовното заседание на Общински съвет, в рамките на пет минути, преди провеждане на гласуването. В четвъртък старейшините ще разискват на второ четене допълнения и изменения в  Наредбата за управление на отпадъците и за опазване чистотата на територията на Община Стара Загора, както и първо четене на промени в Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Стара Загора.

По време на двадесет и петото редовно заседание на местния парламент ще бъде обсъдена възможността за кандидатстване на община Стара Загора с проектно предложение в рамките на Покана за подбор на проектни предложения „Образование и грижи в ранна детска възраст“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

Общинските съветници ще утвърдят промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора. По време на септемврийското заседание ще бъде дадена информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2021 година, както и информация за одитно становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на Община Стара Загора за 2020 година.

В четвъртък ще бъде гласувано одобряване на годишния план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2021 год. на територията на ДГС Стара Загора.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top