Младежка трудова борса “Готови за работа“ се проведе в Стара Загора

"Бюро по труда" Стара Загора организираха младежка трудова борса по проект „Готови за работа”,Това е една от 44-те борси за страната за 2021г.

Основната цел на проекта „Готови за работа” е стимулиране на активността на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица в Дирекциите „Бюро по труда”, както и да се подобрят възможностите им за намиране на работа и трудовата им реализация на пазара на труда. Една от дейностите по проекта е организиране на трудови борси за срещи на активираните младежи с работодатели.

60 свободни работни места обявиха 8 работодатели, включили се в трудова борса. Представителите на бизнеса представиха фирмите и настоящото търсене на работна ръка. Търсенето е предимно в сферата на охранителната дейност – оперативен дежурен, охранител, оператор-сигурност, организатор охрана; работници в заведения за бързо хранене – ресторантски работници и мениджъри; работници в
леярска промишленост – ковачи, пресьори, машинен оператор ЦПУ, шлосер; огняри; военнослужещи. За специалисти с висше образование има предложения в банковия сектор – касиер и кредитен консултант.

65 търсещи работа лица посетиха борсата, от тях – 60 младежи до 29, а тези до 24 – 11 бр. и се възползваха от възможностите за пряк контакт с фирмите. 10 от младежите не са регистрирани като безработни, а 5 от посетителите са на възраст над целевата група по проекта.

Работодателите имаха възможността да направят подбор за някои от незаетите длъжности във фирмите си.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top