“Бюро по труда“ Стара Загора разполага с финансови средства за програми и насърчителни мерки за заетост и обучение

Дирекция “Бюро по труда”- Стара Загора уведомява работодателите от общините Стара Загора и Опан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през 2021 г., както следва:

Раздел I. Мерки по реда и условията на ЗНЗ - за насърчаване на Работодатели, които разкриват работни места за безработни лица.

- безработни младежи до 29 г. възраст, включително за първа работа по специалността (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) 5105лв.

- безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5- годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) 2801лв.
- безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) 2705лв.
- безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) 2406лв.

Раздел II. Програми за обучение и заетост:.
2. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания 10320лв.
3. Национална програма "Помощ за пенсиониране" 6367лв.

Раздел III. Обучение на възрастни 

Обучения – по Заявка на Работодател.
Обучения на Безработни лица, с осигурено работно място.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top