Подготвя се изграждането на Интегриран център за професионално образование в Стара Загора

Търговско-промишлена палата – Стара Загора подкрепя инициативите на Технически университет  - Габрово, който е базова образователна структура за подготовка на инженерни кадри за региона на Стара Загора. Палатата в Стара Загора е асоцииран партньор при дейностите от проекта за създаването на Технологичния парк на Университета и на лабораториите към него.

Важна тема по която Търговско-промишлена палата – Стара Загора и Технически университет – Габрово работят съвместно е изграждането на Интегриран център за професионално образование в Стара Загора. Този център ще бъде важен елемент на образователната инфраструктура на Старозагорска област, в контекста на предстоящите сериозни промени в индустрията и икономиката на региона, базирани на иновативни, високотехнологични и екологични технологии. Затова ще се използват ресурсите на Националния план за възстановяване и устойчивост,  Регионалния план за справедлив преход, както и други национални и международни програми.

Търговско-промишлена палата – Стара Загора подкрепя и платформата IndustryHUB, който стартира днес, 15 юли 2021 г. Технически университет – Габрово обяви създаването на IndustryHUB, като обща инициатива на Университета и JobTiger.

Целта на IndustryHUB e да се превърне в място за споделяне на опит, новини и информацията в областта на индустриалните технологии, иновациите и реализацията на научноизследователски разработки, лабораторните и научно-приложните услуги, интелектуалната собственост, трансфера на знания и технологии, предприемачеството, стартиращите предприятия и кариерната реализация бизнесориентираното обучение на бакалавър и магистър, професионалното обучение и следдипломната квалификация.

Изпълнението на този проект е от взаимен интерес, като заедно с това симбиозата трябва да донесе преки ползи за предприемачи и фирми – партньори на Техническия университет, членове на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, но също и за много по-широк кръг от предприятия и заинтересовани лица. Палатата в Стара Загора работи в тясно сътрудничество с Университета, като работодателското сдружение и висшето училище бяха сред учредителите на създадения през лятото на 2020 г. Клъстер Технологии за чиста околна среда, припомня председателят на ТПП – Стара Загора Олег Стоилов.
На територията на Технологичния парк на Технически университет – Габрово са обособени 14 лаборатории, групирани в 4 лабораторни комплекса. Тематичният обхват на тези лаборатории е много голям, но те биха работили успешно и с ясно измерим резултат само ако са в постоянна и пряка връзка с представителите на бизнеса и са насочени към решаване на конкретни проблеми. Точно това е ролята, която се възлага на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, която през 2021 г. отбелязва 30 години от създаването си.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top