Старозагорски ученици се запознаха с полицейски кучета

Старпозагорски ученици станаха част от инициативата „Не си сам“. Събитието се осъществява в партньорство между Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и ОДМВР – Стара Загора  То бе организирано в изпълнение на превантивната програма „Ваканция 2021“ на МКБППМН и по повод празника на МВР 5-ти юли.

Децата имаха възможност да погалят полицейски кучета, да се качат в полицейски и противопожарен автомобил, както и да разгледат полицейска техника и оборудване. Момичетата и момчетата участваха във викторина и отговаряха на въпроси, свързани с безопасността на движението.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top