877 безработни са започнали работа през април в област Стара Загора

През месец април 2021г. в област Стара Загора на работа са постъпили 877 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 715 лица, по програми, финансирани от Държавния бюджет – 23 /по мерки – 7, по програми – 16/ и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 139 лица.

225 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 333 са от групата на специалистите и 319 са безработни лица без квалификация. По степен на образование с висше образование са 187 лица, със средно 532 и с основно и по-ниско 158 лица.

През месец април в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 958 свободни работни места, на първичен пазар на труда - 687, а за субсидирана заетост – 271 работни места, от които 30 - по мерки за заетост и обучение, финансирани от държавния бюджет и 230 работни места по схеми на ОП РЧР.

Равнището на безработица през м.април 2021г. е 4,8 на сто при 6,11 на сто за страната – за областта стойността намалява спрямо предходния месец с 0.3%. Спрямо м.април 2020г. равнището на безработица в областта е намалял с 2,7% /от 7,5% през април 2020г. на 4,8%/.

Към 30.04.2021г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 7 154, като спрямо предходния месец /7 493/ е отчетено намаление с 339 души, а в сравнение с м.април 2020г. регистрираните безработни намаляват с 3969 бр. /от 11 123 през 2020г. на 7 154 лица през 2021г./.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Стара Загора – 3,1% и Гълъбово - 3,8%, а с най-високо – общините Николаево – 31,5%. и Братя Даскалови – 28,2%.

Област Стара Загора е на 4-та позиция след София – град, Габрово и Варна по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top