Община Стара Загора е номинирана за награда „Златна ябълка“

Община Стара Загора е номинирана за награда „Златна ябълка“, организиран от Национална мрежа за децата. Отличието се връчва на хора и организации, които имат принос за правата и благосъстоянието на децата в България.

Номинацията е направена от  СНЦ „Свят без граници“. „Община Стара Загора е пример за активното въвличане на общественост, неправителствени организации и местни инициативни комитети при решаването на предизвикателствата пред децата и семействата на всички нива. Основният мотив за номинацията на общината е за широтата на обхвата на проблематиката, която застъпва за отстояване правата и закрилата на децата и семействата. В Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2021г. са застъпени мерки и инициативи за всички деца (за деца, принадлежащи на различни религии, етнически произход, увреждания и пр.). В допълнение на това не е за пренебрегване и факта, че Общината е една от първите в Република България, която предоставя на неправителствени организации управлението на държавно-делегирани дейности. Общината откликва на партньорства и реализира редица проекти в областта на грижите за децата.

Още в ранната 2009г. Община Стара Загора, заедно с кмета г-н Евгений Желев инициират съвместно с английската организация АРК и АРК- България процеса на деинстуционализация.

Над 10 години община Стара Загора, използвайки подход отдолу-нагоре изготвя  Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2021г. Програмата включва идеи и мерки, идващи от всички работещи за закрила на децата структури.

В Община Стара Загора са налични политики и механизми, които позволяват участието на децата и родителите във взимането на решенията, които се отнасят до тях. Функционирането на Младежки общински съвет не е фиктивно. Децата и младежите участват активно в предложенията за подобряване благосъстоянието им и мнението им се взима предвид от най-висшите ръководни управленски длъжности.

Ежегодно като част от Лятната програма на Местната Комисия за борба с противообществените прояви към Община Стара Загора се промотират прилагането и разбирането на правата на децата. В допълнение в превантивната дейност по училищата като гост-лектори в часовете на класа обществените възпитатели разясняват права, задължения, отговорности.

При реализиране на активности от НПО, свързани с правата на децата, винаги се включват ако са поканени Младежки общински съвет, както и представители на общинска администрация.

Община Стара Загора има ясна и целенасочена политика на устойчивост спрямо мерките за закрила и подкрепа на децата и семействата. Те не са еднократен акт. Те са визия и мисия на общината“, се посочва в предложението.

В категорията „Община“ са номинирани още Ямбол, Нови пазар, Луковит и Девня.

Номинация в годишните награди получи и старозагорско ГПЧЕ „Ромен Ролан“. Учебното заведение е предложено за отличието за цялостна училищна политика, която цели утвърждаване на правата на детето и практики, чрез които се цели гарантирането на детските права. Номинацията е направена от Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“.

Крайният срок за гласуване е 15 май.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top