Деца и родители от Старозагорско участват във „Фабрика за постижения“

СНЦ „Свят без граници“ получи финансиране за реализацията на проект „Фабрика за постижения“ от семейна фондация „Лъчезар Цоцорков“. Той ще се реализира в рамките на една година и е на стойност 28 947 лв. Целева група по проекта са 75 деца и 50 родители. Парадигмата е насочена към интелектуална мобилизация на отделния човек, акцентирайки на ресурса и капацитета, който има всеки. Основна цел е създаването на подходяща среда за личностно, социално развитие и образователно включване. В края му е заложено разработването на цялостна педагогическа система от доказано работещи методики за изграждане и развитие на социални и емоционални умения при деца на възраст между 7 и 10 години (1-4 клас).

За целите на проекта се използват различни модели на социална интелигентност, които да подобрят педагогическите решения в мултикултурна среда. Дейностите са обособени в четири компонента: компонент 1: Обучения на учители, директори, компонент 2: Академия СЕО (Социално Емоционално Образование) в две направления: пряка работа с деца и ученици и обучения на родители, Компонент 3: Коучинг, валидизиране и пробиране и Компонент 4: Административни дейности.

През месец март проектът стартира реализацията си на територията на две училища- ОУ „Георги Райчев“- гр. Стара Загора с директор Николай Широв и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Смилян с директор Лиляна Балийска.

„Проектът „Фабрика за постижения“ е финансиран от семейна фондация „Лъчезар Цоцорков“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на сдружение с нестопанска цел „Свят без граници“ и не отразяват непременно вижданията на семейна фондация „Лъчезар Цоцорков“ или нейните партньори”.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top