В Стара Загора обсъждат предизвикателства и възможности за интеграция на безработни над 45 години

Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) организира в последния ден на месец март онлайн събитие „Предизвикателства и възможности за интеграция на безработни над 45 години“, в рамките на проект Act45.

Събитието има за цел да представи проект Act45, инструментите и ръководствата, които са създадени до момента в рамките на проекта; да повиши осведомеността на участниците за необходимостта от създаване на сътрудничества за насърчаване на социалната и трудовата интеграция на хора над 45 години с ниски умения; и да прикани участниците в срещата да се включат в мрежа за сътрудничество. АРИР – Стара Загора подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на политики на регионално и местно ниво, насочени към устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие.

Проект Act45 се стреми да повиши осведомеността сред работодателите, организациите на гражданското общество и обучителните организации за необходимостта от сътрудничество за овластяване и образование на хора над 45 години с ниски умения, с цел подобряване на тяхната заетост или повишаване на квалификацията им.

Проучванията в ЕС показват, че най-високите нива на дългосрочна безработица във всяка държава-членка са сред най-слабо образованите слоеве от населението. В същото време около 60% от 74-те милиона европейци, които не са завършили училище или нямат достатъчно цифрови умения, са на възраст над 45 години. Тази група има и най-големи трудности да участва в последващо обучение, но същевременно се нуждае най-много от продължаващо обучение през целия живот.

За да се справи с тези предизвикателства, АРИР-Стара Загора в сътрудничество с 4 партньори от Гърция, Испания и Италия изпълнява проект Act45 от октомври 2019 г. Аct45 се финансира от Програма Еразъм + на Европейския съюз и има за цел да създаде рамка за сътрудничество между организациите на гражданското общество, работодатели и обучителни организации, насърчавайки безработните над 45 години с ниски умения да участват в програми за обучение през целия живот.

За тази цел, до момента са проведени изследвания за причините за ниското участие на безработните на възраст над 45 години в преквалификация и са идентифицирани както бариерите пред участието на тези лица, така и критериите за тяхното ангажиране в програмите за учене през целия живот. Освен това, към момента има разработени 3 ръководства, относно рамка за сътрудничество, инструменти в подкрепа на съветниците по заетостта и конкретни проекти за корпоративни програми за обучение за възрастни над 45 години.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top