Над 421 млн.лева са приходите от строителни предприятия в Старозагорско през 2019 г.

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2019 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Стара Загора са 421.1 млн. лв., или с 3.4% повече спрямо 2018 година. Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 348.4 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 5.1%, а при нежилищните сгради намаление с 12.5% спрямо предходната година.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 72.7 млн. лв, като спрямо 2018 г. нарастват с 67.0%. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на жилищни сгради е 18.8%, а на нежилищни сгради - 81.2%.

През 2019 г. приходите от сградно строителство в областта са 255.7 млн. лв., или с 8.1% повече спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 38.3%, а от строителство на нежилищни сгради - 61.7% от общите приходи от сградно строителство.

В област Стара Загора приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции намаляват с 3.3% спрямо 2018 г. до 165.4 млн. лева. Относителният дял на гражданското строителство е 39.3% от общите приходи на строителните предприятия.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top