Приеха Бюджет 2021 на Община Стара Загора

С 39 гласа "За" и 11 "Против" беше приет Бюджет 2021 на община Стара Загора. Това стана ясно днес по време на редовната сесия на местния парламент. По време на дебатите старейшините от групите на БСП, Демократична България и Възраждане заявиха, че няма да подкрепят Бюджета.

"Бюджетът е балансиран, със стабилна ликвидност, насочен към широк кръг от граждани, с приоритет образование. Именно за там са предвидени близо 39% от средствата", коментира председателят на ПК по бюджет и финанси Николай Николов. В подкрепа на това беше и изказването на Диан Димитров, който обясни, че това е бюджет на реалните възможности, обясни и председателят на групата на ГЕРБ Диан Димитров, според когото ако заложеното в него се реализира, гражданите няма да усетят, че годината е трудна и минава под знака на пандемията от коронавирус.

Присъстващият зам.-кмет Йордан Николов надежда за по-добра събираемост и възможна актуализация на бюджета след 6 месеца.

Макрорамката на проекта на бюджета на Община Стара Загора за 2021 година е 180 628 775 лева. В тези средства са включени субсидията за делегирани от държавата дейности и собствени приходи, дейности, финансирани с общински приходи, както и преходният остатък. Близо 217 млн. лева (216 771 876 лева) е общо индикативният годишен разчет за сметките за средства от Европейски проекти и програми и бюджета на Общината.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top