Старозагорска фирма със “зелена“ инициатива

Като социално отговорна компания старозагорската фирма "Ате Пласт" даде пример като служители почистиха и облагородиха района в кв. "Индустриален", в близост до техния Завод за екструдиране и конфекция, събирайки десетки чували боклуци.

С ангажирането си към “зелената” идея служителите на "Ате Пласт" показаха как трябва да действат всички, които желаят промяна тук и сега – те събраха отпадъцитев района и изрязаха излишните храсти около пътя. Въпреки редовното почистване от тяхна страна и не само, беше събрано огромно количество боклуци – от дребни до големи битови и индустриални отпадъци.

„Даваме пример как трябва да се отнасяме към заобикалящата ни среда – и лично и като съвременна компания с редица действия в тази посока. Необходимо е всеки един от нас да прояви лична отговорност за опазване на околната среда“ заяви Мария Жекова, управител на "Ате Пласт".

Тя отправи специални благодарности към Община Стара Загора, която организира извозването на събраните отпадъци. 'Ате Пласт" не спира да търси  устойчиви решения  в своя бранш, които да помогнат
за намаляване замърсяването на околната среда. Следвайки целта си, да произвежда максимално ефективно с използване на минимално количество ресурси, компанията развива нова устойчива „зелена“ политика в посока намаляване на въглеродните емисии чрез увеличаване количеството превозван товар за същия обем, както и оптимизиране на излишното опаковане чрез:

 оптимизиране на сгъването
 плътно прилягане/ без излишен въздух
 изтъняване на опаковката

„Като отговорна комания ние работим в посока кръгова икономика и намаляване на въглеродния отпечатък, който оставяме, изработвайки опаковки с редуцирана до 50% дебелина, но със същата здравина и защитни свойства.“ добави Теодора Желязкова, маркетинг директор на компанията.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top