С близо 600 хил.лева е увеличен капиталът на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора

С 594 000 лева се увеличава капиталът на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора, като нараства делът на Министерството на здравеопазването, което е мажоритарен собственик в акционерното дружество. Увеличението се прави във връзка с приключили инвестиционни проекти през 2020 г. Това беше единодушно прието на проведеното на 10 февруари 2021 г. Общо събрание на акционерите на Университетската болница в Стара Загора.

Пропорционално ще бъдат преизчислени дяловете на общините, които са съакционери в лечебното заведение.

По предложение на Министерството на здравеопазването са определени правила за лицата, на които следва да отговарят за извършването на външна оценка на годишните финансови отчети на лечебното заведение. Тези правила са изготвени в съответствстие с изискванията на Закона за публичните предприятия.

На днешното извънаредно събрание на акционерите бяха приети и правила за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, които са изцяло съобразени с Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия. Другите точки от поканата за свикване на Общо събрание не бяха разгледани, тъй като не са постъпили предложения по тях.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top