Едва 640 хил.лева са приходите от нощувки в Старозагорско през ноември

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през ноември 2020 г. са 4 911, или с 61.5% по-малко в сравнение със същия месец на 2019 година. От всички пренощували лица 94.1% са българи, като по-голямата част от тях (39.0%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 291, като 56.0% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2020 г. е 12.2%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (16.5%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи спад с 20.8 процентни пункта. Най-голямо намаление на заетостта на леглата е регистрирано при местата за настаняване с 4 и 5 звезди - с 26.3 процентни пункта.

Приходите от нощувки през ноември 2020 г. са 639 398 лв., което е с 60.5% по-малко в сравнение с ноември 2019 година. Приходите от нощувки на чужди граждани намаляват със 71.7% а тези от нощувки на български граждани - с 58.4%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top