Започнал е строежът на 225 жилища в Старозагорско през третото тримесечие на 2020

През третото тримесечие на 2020 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 65 жилищни сгради с 225 жилища в тях и 24 583 кв. м обща застроена площ и на 71 други сгради с 23 937 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 47.7%, но жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно с 4.7 и 14.2%. Започнатите други видове сгради бележат ръст със 129.0%, а тяхната РЗП - със 141.1%.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 12.1%, но жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват съответно с 14.4 и 28.0%. Започнатите други видове сгради нарастват с 16.4%, докато общата им застроена площ бележи спад - с 29.2%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top