46 точки ще гласува по време на днешното заседание Обс Стара Загора

46 предложения съдържа Дневният ред на Общинския съвет в Стара Загора на днешното редовното заседание.ТЩе бъде гласувана на второ четене Наредбата за изменение на наредбата за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора. На първо четене ще бъде разгледана и гласувана и Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора.

Съветниците ще гласуват поемането на дългосрочен общински дълг под формата на дългосрочен кредит от Обединение „Фонд за устойчиви градове“ и Фонд „ФЛАГ“ ЕАД, което ще даде възможност за обновяването на Летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, Реконструкция и обновяване на Драматичен театър „Гео Милев“ и ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СУ „Христо Ботев“ и СУ „Васил Левски. по време на заседанието ще бъде обсъдено и гласувано предложение за промяна в срока на усвояване на съществуващ дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Реконструкция на Зоопарка в Стара Загора“.

Местният парламент ще вземе решение за утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема от квотата на Община Стара Загора. С цел улесняване на пътуващите по маршрута на автобусна линия №23 ст. „Берое“ – кв. „Дъбрава“ ще бъде изградена допълнителна спирка: болница „Тракия парк“ само в посока от ст. „Берое“ към кв. „Дъбрава“. Промени ще има в разписанията на автобусни линии № 17 и № 64.  По предложение на общинска администрация ще бъде гласувано запазване на тарифите за таксиметров превоз на пътници, както и броят на таксиметровите автомобили.

В дневния ред влиза точка за откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Мересев“ ЕООД. На октомврийското заседание ще бъде обсъдено и предложение за одобрение за финансиране на проект „Усмихни се!“ на СНЦ „Инър Уийл клуб Стара Загора“. Обхватът на проекта е фокусиран върху поне 120 деца със специални потребности, отглеждани от родител в дома си, посещаващи дневни центрове, центрове за социална рехабилитация и интеграция за деца, и такива, настанени в центрове за настаняване от семеен тип, на възраст 5-18 години.

Мария Динева внася за гласуване промени в съставите на две от постоянните комисии- Постоянната комисия по спорт и младежки дейности и Постоянната комисия по териториално, селищно развитие и транспорт, както и избиране на  пълномощен представител на Община Стара Загора в Асоциацията на общинските гори.

Съветниците ще гласуват продажба на пет общински жилища на настанени в тях наематели, както и удължаване срока на 23 договора за наем на търговски маси, находящи се на Централен зеленчуков пазар и микропазари в община Стара Загора. Ще бъде одобрено именуването на улица „Траяна“ в село Богомилово.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top