Старозагорска област е в червената зона за COVID-19

В област Стара Загора, считано от 27 октомври до 30 ноември 2020 г., се въвеждат временни противоепидемични мерки, се посочва в заповед на директора на РЗИ - Стара Загора.  Към 25 октомври заболеваемостта в областта е 170, 7 на 100 000 от населението. Това означава, че Старозагорски регион вече е в червената зона на разпространение на коронавирус. Кметовете на общини в област Стара Загора, съвместно с ръководителите на съответните общински лечебни заведения, до 30.10.2020г. трябва да разкрият кабинети за пробонабиране на материал за PCR изследване за COVID-19, работното време на които да бъде от 09.00 ч. до 12.30 ч. всеки делничен ден.

След приключване на работното време материалите ще се транспортират до лабораториите за PCR диагностика включени в заповед на Министъра на здравеопазването в гр. Стара Загора, не по-късно от 13.30ч. Лабораторията на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД обслужва общините Раднево, Гълъбово, Чирпан, Братя Даскалови, Опан, Стара Загора. Лабораторията „Медицински център Трета поликлиника" ЕООД обслужва общините Казанлък, Николаево, Гурково, Павел баня и Мъглиж. Пробонабирането се извършва на лица със симптоми суспектни за COVID. Не се допуска изпращане на проби за PCR диагностика на лица, които нямат клинични оплаквания. След излизане на резултатите от лабораториите за PCR изследване, пациентите положителни на COVID-19 и с индикации за хоспитализация се насочват поетапно към: УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД гр. Стара Загора; От 29.10.2020 г. към „МБАЛ Тракия” ЕООД; От 02.11.2020 г. към „МБАЛ - МК Св. Ив. Рилски” ЕООД клон Ст. Загора „МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД гр. Казанлък по предварително определен график. УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД се задължава да осигури 70 легла за лечение на пациенти, положителни на COVID-19 и 14 легла за интензивно лечение. МБАЛ „Тракия” ЕООД се задължава да определи 20 легла за лечение на положителни на COV1D - 19 и 6 легла за интензивно лечение. „МБАЛ - МК Св. Ив. Рилски” ЕООД клон Ст. Загора се задължава да определи 10 легла за лечение на пациенти, положителни на COVID-19 и 6 легла за интензивно лечение. „МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД гр. Казанлък се задължава да определи 19 легла за лечение на пациенти, положителни на COV1D-19 и 5 легла за интензивно лечение. Графикът за прием на четирите лечебни заведения е както следва: УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД приема пациенти до достигане на 80% от капацитета от определените легла за лечение; „МБАЛ Тракия” ЕООД приема пациенти до достигане на 80% от капацитета легла за лечение; „МБАЛ - МК Св. Ив. Рилски” ЕООД клон Ст. Загора приема пациенти до достигане на 80% от капацитета легла за лечение; „МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД гр. Казанлък приема пациенти до достигане на 80% от капацитета легла за лечение; Общинските лечебни заведения определят сектори за лечение на пациенти с възпалителни заболявания на дихателната система, отрицателни на COVID-19. Графикът за работа на общинските лечебни заведения е както следва: „СБАЛПФЗ-Ст. Загора” ЕООД гр. Стара Загора - приема отрицателни на COVID- 19 чрез PCR тестове пациенти от община Стара Загора за лечение на възпалителни заболявания на дихателната система - 50 легла. „МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД гр. Казанлък — приема пациенти отрицателни на COVID-19 чрез PCR изследване пациенти с възпалителни заболявания на дихателната система от общините Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Николаево и Гурково - 8 легла. „МБАЛ-Чирпан” ЕООД гр. Чирпан, „МБАЛ д-р Д. Чакмаков - Раднево” ЕООД гр. Раднево, „МБАЛ” ЕАД гр. Гълъбово, приемат пациенти от съответните общини с възпалителни заболявания на дихателната система и с отрицателен на COVID-19 резултат установен чрез PCR изследване. Броят на разкритите легла не може да бъде по-малък от 10 % от общия брой легла с които лечебното заведение има сключен договор с НЗОК. При констатиране на положителен за COVID-19 пациент в „КОЦ-Ст. Загора” ЕООД гр. Стара Загора и „ЦПЗ-Ст. Загора” ЕООД гр. Стара Загора, същият се насочва за лечение в приемащото лечебно заведение.

Пациенти с респираторна симптоматика и отрицателни на COVID-19, хоспитализирани в „КОЦ-Ст. Загора” ЕООД и „ЦПЗ-Ст. Загора” ЕООД, се насочват за лечение в СБАЛПФЗ -Стара Загора ЕООД. Транспортирането на пациенти с COVID-19 към лечебните заведения за болнична помощ, определени за лечение, ще се извършва по установен график за прием на четирите лечебни заведения. Ежедневно директорът на ЦСМГТ докладва на директора на дирекция МД при РЗИ — Стара Загора информация за броя на транспортираните до лечебните заведения случаи с COVID-19. Ежедневно изпълнителният директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД и управителите на „МБАЛ Тракия” ЕООД, „МБАЛ - МК Св .Ив. Рилски” ЕООД клон Ст. Загора и „МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД гр. Казанлък до 10.00 ч. представят писмена информация за броя на заетите легла с COVID-19 и с отрицателните на COVID-19 пневмонии до РЗИ, ЦСМП и РЗОК по имейл или по телефон. Ежедневно директорът на дирекция НЗБ при РЗИ Стара Загора, координира дейността на лабораториите за PCR диагностика, дейността по приема на четирите лечебни заведения, синхронизацията между тях чрез екипите на ЦСМП. Контрол по изпълнението на заповедта ще се осъществява от директора на РЗИ.
 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top