ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ подсигури средства за защита от COVID- 19 на деца и младежи в Стара Загора

Санитарни комплекти за защита от COVID-19 за възпитаниците на 5 училища в Община Гълъбово и 5 институции за деца и младежи, лишени от родителска грижа в Стара Загора осигури ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Комплектите включват 2 маски за многократна употреба, дезинфектант и информационна листовка, илюстрирана с приказен герой, който дава указания как се поставя предпазна маска и как правилно да дезинфекцираме ръцете си.

Освен с комплектите за персонална защита, благодарение на компанията всички училища в Община Гълъбово са подсигурени и със средства за подобряване на санитарно-хигиенните условия – диспенсъри за безконтактна дезинфекция на ръце, подходящи дезинфектанти за под и повърхности, както и оборудване за прилагането им. Осигурени са и 40 таблета за подпомагане на образователния процес в случай на преминаване в дистанционен режим на обучение.

Даренията са на стойност от близо 40 000 лева и ще подпомогнат безопасния учебен процес на повече от 1200 деца и младежи и техните преподаватели в условията на продължаващата епидемия. „Извънредното положение е време за извънредна съпричастност и помощ. Направеното дарение от ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е пример как в такива трудни моменти може да бъдем обединени и да си помагаме, полагайки максимални усилия да продължи нормалния учебен процес.

Много важен е моментът да правим навреме нещата, които наистина имат значение. Позволете ми да изразя моята искрена, човешка благодарност за жеста, който правите. Изказвам възхищението си от Вас, тъй като благородството изисква преди всичко човек да притежава душевно богатство. Благодаря!” каза Николай Тонев, кмет на Община Гълъбово.

„Според нас образованието е дейност от изключително значение за общността; рискът от затруднения или прекъсване на този процес в тежките пандемични условия се оценява като сериозен такъв за цялото ни модерно общество. Затова работихме заедно с отговорния отдел в Община Гълъбово, и базирано на конкретните нужди подготвихме нужното за максималното ограничаване разпространението на вируса сред най-младите ни съседи и преподавателския състав, като същевременно подкрепим продължаването на учебната година“, каза Надя Синигерска – Бохорова, мениджър „Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“ в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top