Национална етнографска конференция ще се проведе в Стара Загора

Регионалният исторически музей в Стара Загора, съвместно с Община Стара Загора организират двудневна Национална етнографска конференция на тема „ Жената – пространства и граници в живота ѝ“. На Официалното откриване на събитието ще се проведе на 14 октомври (сряда), от 10.00 часа, в РИМ-Стара Загора, бул. „Руски” 42.

С настоящата конференция организаторите си поставят за цел да насърчат изследванията в следните тематични направления за мястото на жената в периода XVIII-XX век. Темите, които ще бъдат разисквани са:

• Модели на жизнена реализация на жената в публичното пространство – социално, политическо, икономическо, в полето на науката;
• Запазеното женско пространство– домът, семейството;
• Йерархия и равнопоставеност при различните социално-икономически и политически строеве;
• Жената извън стереотипа;
• Образът на „мъжкото” момиче – еманципираната жена на социализма;
• Пространства и граници в живота на жените от малките етноконфесионални общности;
• Жената-етнограф – професия и призвание. „Етнографините“, работили през втората половина на ХХ век, разказват…

Докладите ще бъдат отпечатани в сборник.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top