„Стандарт енд Пуърс“ препотвърди кредитния рейтинг „ВВВ-“ на Община Стара Загора

Международната рейтингова агенция „Стандарт енд Пуърс“ препотвърди дългосрочния кредитен рейтинг „ВВВ-“ на Община Стара Загора и за 2020 г. Перспективата остава стабилна благодарение на способността на ръководството на Общината да поддържа стабилна финансова политика, въпреки по-ниските приходи в следствие от пандемията КОВИД 19.

Рейтингът на Стара Загора е подкрепен и от ангажимента на управата за запазване на нисък дълг и стабилна ликвидност. Кредитната агенция очаква възстановяване на икономическата среда да започне през 2021 г., като прогнозите са за растеж с 5%, което заедно с повишаването на общинските приходи ще подпомогне за поддържане на стабилно състояние на бюджета и избягване формирането на дефицит.

Според заключенията, българските местни и регионални власти оперират при все още развиваща се институционална среда, което продължава да ограничава предсказуемостта за техните финанси, предвид важната роля на централната власт в България в отношенията централна-местна власт.

Направен е извод, че управлението на общинските финанси в краткосрочен план е адекватно, но и че му липсва дългосрочност в планирането, което в крайна сметка оказва влияние при процеса на формулиране на общинските политики.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top