Близо 80 предложения гласуват на днешното редовно заседание общинските съветници в Стара Загора

Близо 80 точки ще разгледат старозагорските общинските съветници на днешното редовно заседание на местния парламент.Шест точки свързани с общинския бюджет ще дебатират местните старейшини. Едната е за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел осигуряване на нормалното приключване на 2020 г., другите са свързани с Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2019 година, както и вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2020 година и промяна в инвестиционната програма.

Местните старейшини ще трябва да приемат Отчет за дейността на Общински съвет Стара  Загора за периода ноември 2019– юни 2020 г., както и Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости през 2019 г.

Ще се гласува продажба на 6 общински жилища, 7 гаража, 11 поземлени имоти по селата, има и 24 точки за технически разрешения.

Мария Динева е внесла предложение за създаване на Временна комисия за изработване на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, начело със Стефан Димитров.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top