Ефективни присъди за над 36 % от приключилите дела в Старозагорско през миналата година

През 2019 г. в област Стара Загора са приключили делата за 1 628 извършени престъпления. Делата за 616 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 682 - с условно осъждане, за 26 - с оправдаване, за 16 с прекратяване, и за 288 - с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 298 извършени престъпления, което е с 3.2% по-малко в сравнение с 2018 година.
През 2019 г. обвиняеми са били 1 608 лица, от които:
 с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 590 лица, или 36.7% от общия брой на обвиняемите;
 условно осъдени са 667 (41.5%) лица;
 освободени от наказателна отговорност са 309 (19.2%) лица;
 оправдани са 24 обвиняеми лица (1.5%);
 на 18 лица делата са прекратени (1.1%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2019 г. е 1 257, като в сравнение с 2018 г. намалява с 3.8%. Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 73, или 5.8% от всички осъдени.

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от Наказателния кодекс (НК) и някои видове престъпления

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top