Осъдиха 20-годишен мъж на пробация и глоба от 5 000 лева за нарушаване на карантина

По споразумение на Районна прокуратура - Стара Загора е осъден П.К., на 20 г., за това, че на 25.05.2020 г., в Стара Загора, нарушил мерки, издадени против разпространяването на заразна болест по хората – т.5 от Заповед № РД-01-265/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, издадена на основание чл.61 ал.2 вр. чл.63 ал.4, 5 и 11 и чл.63в от Закона за здравето, чл.73 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на страната – след като е бил поставен под карантина с предписание за поставяне под карантина от 16.05.2020 г. на Столична регионална здравна инспекция, не изпълнил задължението си да не напуска адреса, на който е бил поставен под карантина в посочения в предписанието 14 - дневен срок, като деянието е извършено по време на пандемия от COVID-19, обхванала територията на страната  - престъпление по чл.355, ал.2 вр. ал.1 от Наказателния кодекс.

Районен съд - Стара Загора е наложил на П.К. наказание „пробация”, изразяващо се в следните пробационни мерки - “Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 10 месеца, “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 10 месеца и „глоба“ в размер на 5 000 лева. Споразумението между Районна прокуратура - Стара Загора и обвиняемия е одобрено от Районен съд - Стара Загора, не подлежи на протест и обжалване и е влязло в сила.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top