Десет инвестиционни проекти бяха представени пред обществеността в Мъглиж

В заседателната зала на общинска администрация град Мъглиж се проведе обществено обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен общински дълг във връзка с реализирането на десет инвестиционни проекти в полза на местната общност.

Сред тях са „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж“, „Доставка и монтаж на климатична инсталация на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж „, „Изграждане на предпазна ограда с плътна част 60 см. от „габиони” и ажурна част до 160 см от изток и запад на ул.”Гео Милев” по посока на гр. Мъглиж“, Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда –бански комплекс– Консервационна реставрация на съществуваща сграда – Минерална баня“ в УПИ – X – 1701 в кв. 2 на с. Ягода, община Мъглиж” и др. Два от проектите са за реконструкция и рехабилитация на улици. Читалището в село Юлиево и и детска градина „Камбанка“ Мъглиж също са сред обектите за подпомагане.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top