10 201 деца са записани на детска градина в област Стара Загора

Към края на миналата година в област Стара Загора функционират 78 самостоятелни детски градини с директор. В сравнение с предходната година, броят им не се променя. В тях са записани 10 201 деца, от които 5 353, или 52.5%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 0.7%.

Местата в детските градини за учебната 2019/2020 г. са 10 790. Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване 1 , за учебната 2019/2020 година е 78.7%. Средният брой деца в една детска градина за област Стара Загора е 131 (118 за страната). Една група се формира средно от 24 деца (23 за страната).

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 883 души, като в сравнение с предходната учебна година нараства с 25 души, или с 2.9%. Детските учители са 825 или 93.4% от педагогическия персонал.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top