Националният статистически институт възстановява работата „на терен“ по статистическите изследвания

При спазването на всички предписания и мерки за защита на здравето на служителите и респондентите анкетьорите на НСИ ще започнат отново да посещават домовете и да правят анкети, необходими за изследванията на домакинствата. Така след двумесечно прекъсване интервютата „лице в лице“ се възстановяват.  От въвеждането на извънредното положение на 13 март до днес анкетните проучвания се осъществяваха по телефон или имейл.

Възстановяват се и обходите на търговските обекти, които са отворени. Чрез тях се събира информация за наблюдението на потребителските цени. Ще продължи да се използва информация за цените, публикувани в интернет, за част от стоките, за които магазините все още са затворени.

Бизнес изследванията, които се провеждат чрез онлайн анкети, ще продължат да се провеждат, както и досега. Изследванията с източник административни регистри и бази данни, както и изследванията с източник респонденти - юридически лица, се провеждат по график и резултатите от тях ще бъдат публикувани съгласно Календара за разпространение.

Приемната за потребителите на статистическа информация работи с непроменено работно време.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top