От днес Районният съд в Стара Загора възстановява работата си

От днес се възстановява разглеждането на всички видове дела в Районен съд-Стара Загора при спазване на правила за достъп до съдебната сграда.

Всички посетители трябва да носят маски и ръкавици, а в случай, че нямат ще им се предоставят на входа на сградата. Необходимо е лицата, които влизат в сградата да дезинфекцират ръцете си.

Пред съдебните зали ще се допускат да изчакват само участниците по конкретното дело – страни, адвокати, вещи лица и свидетели, като между тях трябва да се спазва дистанция.

Възстановява се и нормалната работа на деловодствата на съда, като изчакващите справки също трябва да са с маска и ръкавици и да спазват необходимата дистанция. В деловодствата на Районен съд – Стара Загора ще се допуска да влиза по един човек.

Призоваването и съобщенията за делата ще се извършват по телефон или по електронен път. При липса на посочен от участниците в производството телефонен номер или електронен адрес, ще се пристъпи към връчване на хартиена призовка или съобщение.

От Районния съд в Стара Загора призовават страните по гражданските дела да се възползват от дадената в ГПК възможност за призоваване по електронен път и да депозират молба с актуален електронен адрес.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top