28 септември 2022

Близо 50 % от населението на областта живее в община Стара Загора

Към последния ден на 2019 година в градовете в област Стара Загора живеят 226 997, или 72.4%, а в селата 86 399, или 27.6% от населението.

В съответствие с административно-териториалното устройство на България, област Стара Загора е разделена на 11 общини и 145 кметства. Към края на 2019 г. населените места в областта са 206, от които 11 са градове и 195 - села. В 4 населени места няма население. В 23, или в 11.2% от населените места живеят от 1 до 50 души включително.

С население над 10 хил. души са 6 общини в област Стара Загора, в които живеят 90.7% от населението на областта.

Най-малка по брой на населението е община Опан, в която живеят 2 410 души, или 0.8% от населението на областта, а най-голяма е община Стара Загора – 155 426 души (49.6%).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top