Подновява се приемът на документи за общинската програма за асистирана репродукция в Стара Загора

Подновява се приемът на документи за общинската програма за асистирана  репродукция в Стара Загора