2 818 са живородените деца в Старозагорско през 2019

През 2019 г. в област Стара Загора са регистрирани 2 818 родени деца, като от тях 2 794 (99.1%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 144 деца, или с 4.9%.

Броят на живородените момчета (1 401) е с 8 по-голям от този на живородените момичета (1 393), или на 1 000 живородените момчета се падат 994 момичета. В градовете и селата на област Стара Загора живородените са съответно 2 010 и 784 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 8.8‰, а в селата - 9.0‰.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в общините Гурково - 15.8‰, Николаево - 14.1‰ и Мъглиж - 11.4‰ , а най-ниска в общините Опан – 5.3‰, Раднево - 7.2‰ и Гълъбово - 7.9‰.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top