Прокуратурата проверява за спекулативни цени на хранителни продукти и лекарства в Старозагорско

По разпореждане на Окръжна прокуратура–Стара Загора са предприети мерки за предотвратяване на продажбата на хранителни продукти и лекарствени продукти на територията на област Стара Загора, на цени многократно превишаващи утвърдените и регистрирани. 

С разпореждането, за времето на обявеното извънредно положение в страната, е възложено на контролните органи – Регионална здравна инспекция–Стара Загора и Областна дирекция по безопасност на храните-Стара Загора съвместно с Регионален център на Комисията за защита на потребителите-Стара Загора, Областна дирекция на МВР–Стара Загора и Офис-Стара Загора на Териториална дирекция на НАП–Пловдив, да извършват ежедневни и постоянни проверки на селективно избрани търговски обекти на случаен принцип, при които длъжностните лица да осъществят контрол на дейностите, извършвани в съответните звена за търговия на едро (складове), хранителни магазини, супермаркети, аптеките и дрогериите, а именно – спазване на разрешителния режим, регистрационен, лицензионен, финансов (вкл. ценови), счетоводно-отчетен, данъчен.  Контролните органи ще проверяват деяния, нарушаващи разпоредбите, свързани с търговия с хранителни продукти и лекарствени продукти без разрешение, в това число, продажби, предлагане, търговски сделки по интернет.

От Окръжна прокуратура-Стара Загора изрично е указана на инспекторите от РЗИ–Стара Загора, при извършването на проверките да обърнат особено внимание на случаи, съдържащи информация за завишени цени на медицински маски от страна на производители и търговци на едро.

При констатация за допуснати нарушения на нормативните документи ще се съставят актове, наказателни постановления, включващи предвидените в закона санкции – финансови, административни, наказателни, професионални, като в прокуратурата ще постъпват данни за всяка една констатация с оглед преценка на наличието или липсата на данни за извършени престъпления от общ характер.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top