Агенцията по заетостта в Стара Загора въвежда засилени мерки при обслужване на клиенти

Във връзка с обявеното на 17.03.2020 г. извънредно положение от Народното събрание на Република България Агенцията по заетостта въвежда временно следните допълнителни мерки при обслужването
на различните групи клиенти на бюрата по труда:

Ограничаване на срещите от типа „лице в лице” с търсещи работа лица, регистрирани в бюрата по труда, чрез разсрочване и отлагане за м. април на планираните до края на м. март срещи с трудовия им
посредник.

Агенцията по заетостта препоръчва на клиентите си предварително да осъществят контакт по телефон или електронна поща със съответната дирекция „Бюро по труда“. Безработните лица могат да ползват и модул „Личностен профил на търсещото работа лице”, за което е необходимо да  получат данни за достъп от трудовия посредник.

Клиентите на бюрата по труда, които са се завърнали от чужбина, следва да спазват 14-дневния карантинен период от тяхното пристигане и едва след това да посещават бюрата по труда.

При регистрация на търсещи работа лица на място в бюрото по труда:

1) Клиентският поток ще се организира пред входната врата на разстояние 1-1,5 метра и спазване на аналогична дистанция между чакащите;

2)Регистрацията на място в бюро по труда/филиала се ограничава до снемане на базовата информация за клиента и извеждане на регистрационна карта.

Лицата, които желаят да се регистрират като търсещи работа и имат профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), могат да подават заявление-декларация за регистрация чрез него, като изпълнят следните стъпки:

1)да свалят заявлението-декларация за регистрация от сайта на Агенция по заетостта -https://www.az.government.bg/web/files/PageFile/59/8864/zajavlenie-deklaracija-za-registracija-prilojenie-1.docx;

2)да попълнят и подпишат заявлението-декларация за регистрация, собственоръчно или с електронен подпис;

3)да го изпратят чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) до дирекция „Бюро по труда” съобразно адреса, по който желаят да се регистрират (постоянен или настоящ), заедно с копие на документ за самоличност. По този начин може и да се прекратява регистрация.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top